Paperback ✓ Bilim Tarihi MOBI ↠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilim Tarihi [Read] ➳ Bilim Tarihi Author Cemal Yıldırım – Thomashillier.co.uk Lawrence en çok bu kitapta kendini ve cinsellik görüşünü bir haritada çizercesine ayrıntılı bir açıklıkla ortaya koyar Endüstrileşme çağının başlangıcıyla cinsel özgürlük akı Lawrence en çok bu kitapta kendini ve cinsellik görüşünü bir haritada çizercesine ayrıntılı bir açıklıkla ortaya koyar Endüstrileşme çağının başlangıcıyla cinsel özgürlük akımının kesiştiği bir dönemde yaşayan Lawrence büyük yazarlara özgü ileriyi görme gücüyle bu iki gelişimin insanlık için nasıl sancılı olacağını sezmiş ne gibi tehlikeler içerdiğini kestirmiştir Gündelik yaşama el koymuş olan makina insanı da makinalaştırmayacak mıydı Bu yüzyılın insanı gitgide daha maddi olmayacak mıydı Ve bu ortamda savaşı verilen cinsel özgürlük gitgide salt bedensel salt mekanik bir işlev sayılmayacak mıydı Bilinçaltının ve cinselliğin itici gücünü Freud'dan önce bulgulayan Lawrence Freud'u öğrendikten sonra psikanaliz bilinçaltı ve bilinçaltının fantezileri konularını inceledi Onun cinsellik arayışı Freud'unkinden daha esnek daha şiirsel ve geniş kapsamlıdır.