Mevsimler PDF/EPUB ↠ Paperback


2 thoughts on “Mevsimler

 1. Ramazan Güngör Ramazan Güngör says:

  Mevsimler üzerine yıllar önce yazmıştımMEVSİMLERMevsimler romanının başındaki kısa açılış bölümü bir dönemin 12 Eylül sonrasının ürkütücü karanlık atmosferiyle başlıyor Kahraman hem sığındığı hem de korku duyduğu terk edilmiş bir köşktedir Öyle belirsiz bir atmosfer vardır ki köşkün içinde odalardan birine açılan kapının ardına bakacak cesareti bulamaz kahramanımız kendinde Darbe sonrası psikolojiyi oldukça iyi anlatan bir bölümdür burası Nitekim okuyucuyu belli bir duyumsama biçimine itiyor aynı zamanda ürkme ve merak duygularını da beraberinde getiriyor Aslında bu esas öyküye bir başlangıç değildir sadece romanın geri planındaki politik dönemin yarattığı gerilimin içine bizi de katar Zaten bu kısa bölümden sonra zamanda geriye doğru uzun bir atlama yapılacaktırSonraki bölümde Gediz ortaya çıkacaktır Gediz bilindik anlamda bir roman kahramanı değil; bir tanık romandaki bütün kahramanları birbiriyle ilişkilendiren bir ağdır O yüzden başka bir toplumsal sınıftan geldiği halde burjuva bir ailenin verdiği partiye katılabilmiş dönemin en önemli simalarıyla karşılaşabilmiş son derece önemli anlara tanıklık edebilmiştir Gediz aslında romanda Gün Zileli’nin eli koludur ve romanın kurgusunda son derece önemli bir yeri vardır ama ilk bakışta öyle görünse bile ana kahraman değildirGediz tarihsel anlamda ve romanın genel çerçevesi içinde yönlendirici değil yönlenen yön verilen bir figürdür Dönemin politik ortamına katılımı da tamamen tesadüflerle gerçekleşmiş bir anlamda kendini bu ortamın içinde bulmuştur Olayların akışına tek bir noktada romanın sonunda yön vermiştir; burada bile bu iradeyi başka bir kişiliğe bürünerek oluşturabilmiştir Kendini aşıp öteki olma durumu söz konusudurBizi 1950’li yılların toplumsal yaşamına götüren ve romanın ilk bölümünde yer alan garden party sonradan ilmek ilmek dokunacak öykünün esas başlangıcını oluşturmaktadır Sonraki bölümlerde öne çıkacak isimler “kaderin bir cilvesi” olarak bu partide buluşurlar Gediz’in sınıfsal çatışmaları en güçlü hissettiği dolayısıyla bizim de hissettiğimiz an partide hazır bulunanlarla karşılaştığı andır Bizim de dönemin politik ortamı içinde şekillenen kahramanlarla Suat’la Rü’yle Atok’la ve diğerleriyle ilk karşılaşmamız burada olacaktır Bu bölümün hemen sonunda yazarın oldukça zekice bir buluşunu görürüz birlikte çekilen bir fotoğraf Hemen sonrasında bu fotoğraf kurgunun içinde parçalanacak ve romanın doğal akışıyla birlikte yeniden oluşturulacaktırRoman bir noktadan sonra tarihsel arka plan ile roman kahramanları arasında bir sarkaç ilişkisi kurar Bazen dönemin politik olayları bazen de kahramanlar ön plandadır Yazar bu dengeyi son derece iyi kurmuştur aslında Atok ve Suat gibi trajik kahramanların zaman içindeki dönüşümleri yazarın onlara kazandırdığı bireysellik romanın sadece bir dönem romanına ya da politik romana kayışını önlemiştirLejyonerlik 6 7 Eylül olaylarındaki paramiliter güçlerin örgütlenmesi gibi dönemin toplumsal olayları bazen kahramanların kişiliği üzerinden verilmiştir Yine dönemin kültür dünyasına ilişkin unsurlar doğrudan aktarılmak yerine romanın kurgusu içinde çeşitli karşılaşmalar üzerinden aktarılmış okuyucuya Gün Zileli romanda anlatıcı olmaktan kaçınıp göstermeci bir tarza kaymış ki bu da romanın sürükleyiciliği noktasında çok olumlu bir etki yaratmış Romanın akışkanlığına neden olan bir diğer unsur da diyalogların başarısıdır Son derece canlı ve doğal diyaloglar okuyucunun ilgi ve dikkatini sürekli diri tutuyorYazar dönemin politik ortamını sadece okuyucuya göstermekle kalmıyor aynı zamanda kahramanların ağzından veya romanın örgüsüne başarıyla yerleştirilmiş durum ve olaylar üzerinden eleştiri de getiriyor Bu eleştiri özellikle romanın sonlarına doğru sol fraksiyonlar arasındaki çatışmalar ve Suat’ın bizzat kendi trajedisi üzerinde yoğunlaşıyor Yazar buralarda da anlatımcılıktan uzak durup göstermeciliğe yöneliyor Zaman zaman dönemin olayları konuşmalar arasında kesik cümlelerle veriliyor Bunun da anlatım açısından oldukça iyi ve yenilikçi bir yöntem olduğunu söylemek mümkünRomanda iki önemli trajik kahraman var Atok ve Suat Dönemin politik ortamının uzağında yer alan Atok romandaki bütün kahramanlardan ayrı bir hayat çizgisi izliyor Onun trajedisi toplumun her kesimiyle olan bireysel uyuşmazlığından kaynaklanmakta Hayatın içinde kendine bir alan bulamamış tutunamamış bir kahraman o Onun ve Suat’ın yaşam karşısında uğradığı hayal kırıklığı başka başka süreçlerin ürünü Suat sınıfına alışkanlıklarına geçmişine devrim uğruna sırtını dönmüş bir karakter Devrimin yaşamın çıkmazları içinde yiten Suat romanın sonlarında doğru kökenlerine doğru yeniden çekilmeye başlar ama artık çok geçtir Artık hiçbir tutunma şansı kalmamıştır Çünkü inandığı her şey ona ihanet eder Bu anlamda Atok’dan daha trajik bir kahramandır Atok en başından bir kan uyuşmazlığı içindedir onun yolu hiçbir zaman büyük anlatılarla kesişmemiştir ama dönem büyük anlatıların dönemidir ve Atok’un trajedisinin de özü buradadırSibel trajik olmaktan öte gizemli bir karakterdir Bu gizem Sibel’in Gediz’le ilişkisi boyunca devam eder ve süreç içinde bunun yarattığı gerilimi hissederiz Ayrıca diğer bütün karakterler gibi o da Garden partide çekilen fotoğrafın karesinde yerini bulacaktır ama o hep en kenardakidir Çünkü Sibel toplumun en alt tabakasından gelmektedir Romandaki bütün karakterler romanın arka planındaki tarihsel süreç içinde şu ya da bu biçimde dönüşüm geçirirken Sibel’in döneceği sığınacağı bir “geçmiş” de yoktur Çünkü o en alt tabakadan gelmiş ve hep orada kalmıştır O hep dışarıdakidir her daim yabancıdır Hiçbir yere ait değildir Tıpkı Gediz’le ilişkisindeki gibi gelir gider ama kalamaz SibelRomanın en olumsuz karakteri Halis’tir O da ardında birçok gizem taşır ama onun yarattığı gizem Sibel’inkiyle aynı türden değildir Sibel hayatın ve geçmişinin açmazları içinde çırpınmasına rağmen yol alamamış bir karakterken Halis kendine birtakım yollar açabilmiş önüne çıkan bütün “olanakları” sonuna kadar kullanmış ve hayatın üstesinden gelebilmiştir Başladığı yerden çok uzaklara gidebilmeyi başarmıştır ve bunu yapabilmek için ne verilmesi gerekiyorsa vermiş ne alınması gerekiyorsa almıştır Aslında Halis üzerinden bütün devrimci hareketlere yapılan net bir eleştiri vardır işçi yüce bir varlık değildirKitabın ne başındaki partide biraz daha atılgan gibi görünen Gediz’in öykünün akışıyla birlikte neden daha çekingen bir kimliğe büründüğünü anlayamıyoruz Zaten partide kendine en yakın gördüğü kişi atılganlığı ve heyecanlı kimliğiyle öne çıkan Atok’tur Birlikte şarap aşırmaya giderler bir noktada Gediz bir burjuva kızı Rü’ye –onu kendine getirebilmek için bile olsa tokat atma cesaretini kendinde bulur ama romanın akışı içinde bu heyecanlı yönünü yitirir Romanda bu değişimin nedenini gösterecek kanıtlara ulaşabildiğimiz söylenemezRoman karakterlerinin kendi gerçekliklerini ortaya koyabilmeleri bireysel farklılıklarının derinliği sadece farklı toplumsal tabaklardan gelmelerinden kaynaklanmıyor; yazarın romana bakış açısının ve yaklaşımının bunda kuşkusuz büyük etkisi var Çünkü Gün Zileli prototip yaratmaktan “temsilci” karakterlerden özellikle uzak durmuş Elbette her karakter geldiği sınıfın izlerini bünyesinde barındıracaktır Fakat esas olan bu sınıfsallıkların ve tanımlanmışlıkların ötesindekini tanımlanamayanı bulmaktır romancının işi Bu bakımından yazarın karakter yaratmakta son derece başarılı olduğu söylenebilir“r” harflerini söyleyemeyen Suat’ın konuşmaları zaman zaman okuyucu için zorlayıcı bir hale gelse de özellikle romanın sonunda bu arazın kurgunun içinde önemli bir unsura dönüştüğünü göreceğizGün Zileli bir yazma tarzı olarak betimlemeyi fazlaca benimsemeyen bir yazar Bu nedenle romanda insan ve mekân arasındaki ilişkinin yeterince kuvvetli verildiğini söylemek zor Zaman zaman betimlemelere başvurulmuş olsa da birey ve mekân ilişkisinin biraz göz ardı edildiği söylenebilirMevsimler’in politik bir roman veya bir dönem romanı olduğu söylenemez Çünkü roman politik ortamıyla değil kahramanlarıyla var olmuştur Zaten romanın hiçbir yerinde dönemi ya da kahramanları yücelten anlatımlara rastlayamayız Bütün korkuları zaafları ve endişeleriyle son derece insandır Gün Zileli’nin kahramanları Zaten roman da tarihle kahramanların hayat çizgileri arasındaki kesişim noktasında durur ama sonuç itibariyle daima kahramanların tarafını tutar


 2. Baris Ozyurt Baris Ozyurt says:

  İki gün sonra Atok'un Bebek Parkı'nda donarak öldüğünü öğrendi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Mevsimler ❰Read❯ ➱ Mevsimler Author Gün Zileli – Thomashillier.co.uk Memurun tek sığınağı devletidir Memur çocuğunun devleti de yoktur Devlet o soğuk umursamazlığı ile dönüp bakmaz bile sana Hiçbir yere gidemezsin hiçbir yardım alamazsın Öyle yetişti Memurun tek sığınağı devletidir Memur çocuğunun devleti de yoktur Devlet o soğuk umursamazlığı ile dönüp bakmaz bile sana Hiçbir yere gidemezsin hiçbir yardım alamazsın Öyle yetiştirilmişsindir ki sokakta bir limon bile satamazsın Bu yüzden dünyanın en zavallıları bir yere tutunamayan üstelik yapısı nedeniyle tutunma şansı pek olmayan memur çocukları orta sınıf çocuklarıdırHayat güzelken gençken Arnavutköy ve Bebek Elvis It’s now or never’ı söylüyor Beyazıt’ta nümayişler var Mayıs oluyor Fransız taklitçileri kolejli kızlar bohemler sınıfı konuşanlar Humanité inkârın inkârı İşçi Partisi Mehmet Ali Bey Behice Hanım Kalın fitilli kadife pantolonlar balıkçı yakalı kazaklar“Ey Dev Gençli savaş vakti yaklaştı Al silahı tak beline emperyalizme karşı” İhanetin prelüdü yalanlar örgütler sapmalar burjuva kuyrukçular devrimci özeleştiriler ve infazlar Büyük ve küçük isyanlar direnenler çözülenler ’ Mart ve Eylül Uzun koridorMevsimler heyecanın aşkın ve yenilginin soluk soluğa hikâyesi Gün Zileli ustalıkla geniş zamanları anlatıyor Mevsimlerle Türkiye’nin romanı.

 • Paperback
 • 355 pages
 • Mevsimler
 • Gün Zileli
 • Turkish
 • 07 February 2016

About the Author: Gün Zileli

wwwgunzilelicom adlı bireysel sitesinde de yayımlanmaktadır Şu anda Yayın Kolektifi bünyesinde çalışmaktadır KitaplarıBürokrasi ve Sosyalist Demokrasi Mehmet Gündüz adıyla KoralAnarşizm Bir Devrim Çağrısıdır Mine Ege ve Hasan Baku ile birlikte KaosTürkiye Sosyal Patlamaya Doğru Ilhan Tekin’le birlikte KaosDeniz Orada SelBahar ve Tipi TelosYarılma Ozan; İletişimHavariler İletişimSapak İletişimEv İletişimUlusalcılık Özgür ÜniversiteKomün YabaStalinizm Özgür ÜniversiteStalin Yargılanıyor Oyun KibeleDevrimi Yeniden Düşünmek I Fikret Başkaya ile birlikte Özgür ÜniversiteRejimler Partiler Kişiler ve “Uluslar” KibeleArnavutköy HeyamolaBenim Kahraman Köpeklerim Özyürek YayıneviYüreğe Yağan Kar öyküler Yaba ÇevirilerAbel Paz Halk Silahlanınca Kaos Baskı Kaos Yayın KolektifiEugenia Ginzburg Anafora Doğru PencereGilles Dauvé François Martin Komünist Hareketin Güneş Tutulması ve Yeniden Ortaya Çıkışı Bora Sarayova adıyla SelEugenia Ginzburg Anaforun İçinde PencereHerman Gorter Yoldaş Lenin’e Açık Mektup Kemal Orcan’la birlikte GüniziPaul Avrich Kronstadt VersusEH Carr Bakunin VersusJan Valtin Karanlığın Ötesinde KibeleMichael Seidman İşçiler Çalışmaya Karşı Emine Özkaya ile birlikte Boğaziçi ÜniversitesiMargarete Buber Neumann İki Diktatörlük Altında – Stalin ve Hitler’in Mahkûmu İmgeErica Wallach Gece Yarısında Aydınlık Ayrıntı.